Informacja Prezesa Sądu Rejonowego dla Interesantów

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 czerwca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Leżajsku przywrócone zostają rozprawy i posiedzenia jawne.

W związku z tym z dniem 28 maja 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Leżajsku zostaje przywrócona obsługa stron / interesantów w poszczególnych Wydziałach w celu udostępniania akt spraw wyznaczonych na wokandy. Akta będą udostępniane stronom do wglądu po wcześniejszym zamówieniu drogą telefoniczną (nr telefonów poniżej), bądź elektroniczną, minimum z jednodniowym wyprzedzeniem według ustalonej kolejności we wskazanym dniu i godzinie oraz z ustaleniem czasu niezbędnego do przejrzenia akt.

Wyznacza się następujące dni i godziny oraz pomieszczenia biurowe sekretariatów Wydziałów do przeglądania akt:

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00-13.30:

  • I Wydział Cywilny –pokoje numer 115,116,117 (I piętro), tel. 172405322,
  • II Wydział Karny - pokój 205 (II piętro), tel. 172405326,
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - pokój numer 114 (I piętro), tel. 172405311,
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych - pokój numer 17 (parter), tel. 172405321.

Zamawiający do wglądu akta oraz uczestnicy postępowań wzywani / zawiadamiani o rozprawach i posiedzeniach jawnych będą wpuszczani przez pracowników ochrony do budynku Sądu według imiennej listy w wyznaczonych dniach i godzinach.

Wstęp do budynku Sądu wejściem głównym od strony ul. Mickiewicza, tylko za okazaniem wezwania lub zawiadomienia, na 10 minut przed wyznaczoną godziną wezwania / zawiadomienia lub godziną przewidzianą dla wglądu do akt.

Szczegółowe wytyczne dotyczące pracy Sądu w stanie epidemii zostały zawarte w zarządzeniu nr 13/20 Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 22 maja 2020 roku, opublikowanym na stronie BIP oraz umieszczonym na drzwiach wejściowych wewnętrznych Sądu.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-05-27 13:07
Opublikowany przez: Daniel Sajdyk
Aktualizowany dnia: 2020-05-27 13:18
Aktualizowany przez: Daniel Sajdyk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 216