DataNr saliGodz.SygnaturaSędzia
21.06.2021---09:00I Ns 22/15SSR Anna Lasek
22.06.2021---09:00I Ns 241/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
22.06.2021---09:30I Ns 243/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
22.06.2021---10:00I Ns 71/21SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
22.06.2021---11:00I C 152/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
22.06.2021---11:00I Ns 241/19SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
22.06.2021---13:00I Ns 203/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
22.06.2021---13:40I C 169/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
22.06.2021---13:50I C 46/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
22.06.2021---13:50I Ns 231/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
22.06.2021---14:10I C 45/21SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
22.06.2021---14:10I Ns 461/19SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
24.06.2021---08:50I Ns 103/21SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
24.06.2021---09:10I Ns 188/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
24.06.2021---09:30I Ns 145/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
24.06.2021---10:00I Ns 253/19SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
24.06.2021---11:15I Ns 451/19SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
24.06.2021---11:45I Ns 148/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
24.06.2021---13:00I Ns 341/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
24.06.2021---13:20I Ns 189/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
24.06.2021---14:00I Ns 235/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
24.06.2021---14:15I Ns 35/20SSO w SR Ewa Kuźniar Jucha
25.06.2021---09:00I C 241/20SSR Renata Moczarska
25.06.2021---10:00I Ns 320/20SSR Renata Moczarska
25.06.2021---10:40I Ns 19/21SSR Renata Moczarska
25.06.2021---11:00I Ns 88/21SSR Renata Moczarska
25.06.2021---11:00I Ns 89/21SSR Renata Moczarska
25.06.2021---11:40I Ns 102/21SSR Renata Moczarska
25.06.2021---12:20I Ns 59/21SSR Renata Moczarska
25.06.2021---12:50I Ns 279/20SSR Renata Moczarska
25.06.2021---13:30I Ns 281/20SSR Renata Moczarska
Ostatnia aktualizacja 2021-06-18 16:00:02,46