Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu leżajskiego

Nieodpłatna pomoc prawna (NPP) i mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO) na terenie powiatu leżajskiego będą udzielane w następujących lokalizacjach w roku 2020:

 1. Leżajsk – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 65, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. od 8.00 do 12.00
  (pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i mediacji. Punkt obsługuje Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu)
   
 2. Leżajsk - Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 65, czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. od 12.00 do 16.00,
  (pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) i mediacji. Punkt obsługuje Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu)
   
 3. Nowa Sarzyna – Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, czynny w poniedziałki
  w godz. od 11.30 do 15.30 oraz w  czwartki w godz. od 8.00 do 12.00,
  (pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i mediacji przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radów Prawnych w Rzeszowie)
   
 4. Grodzisko Dolne -  Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 12A, czynny w środy w godz. od 11.00 do 15.30 
  oraz w piątki w godz. od 8.00 do 12.00,
  (pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i mediacji przez adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie oraz przez radcę prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie)
   
 5. Kuryłówka - Urząd Gminy w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka 527, czynny we wtorki w godz. od 9.00 do 13.00,
  (pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i mediacji przez adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie)

  Rejestracja: Aby uzyskać pomoc w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu (17) 240 45 30 lub poprzez e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl 
   

  Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail:  powiat@starostwo.lezajsk.pl 

  Osobom, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym przy rejestracji.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Leżajsku
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-07-03 09:55
Opublikowany przez: Daniel Sajdyk
Aktualizowany dnia: 2020-07-03 10:17
Aktualizowany przez: Daniel Sajdyk
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 184